IRISHTHEATRE.ie is currently undergoing an essential rebuild, technical update and maintenance. Updates and new entries to the website are on hold, but will start again after the rebuild is complete in Autumn 2023. For more information visit ITI's website.

Companies

Mouth on Fire was set up in 2010 by Melissa Nolan & Cathal Quinn to primarily perform the work of Irish playwright Samuel Beckett.

We employ highly skilled actors to promote Beckett's work in conventional, unconventional and site-specific locations.

The core aims of Mouth On Fire are to bring Beckett to the general public and make his work accessible to those who may never have had a chance to experience it before. We use his texts to bring awareness of the human condition, by doing so we aim to not only entertain, but also to highlight social issues.

Other playwrights and poets we have a keen interest in; Yeats, Heaney, Kavanagh, Wilde & Shakespeare.

We are a theatre company with a social conscience.

Sa bhliain 2010 a chuir Melissa Nolan agus Cathal Quinn an compántas Mouth on Fire ar bun. An phríomhaidhm a bhí acu ná saothar an drámadóra Samuel Beckett a léiriú. Fostaímid aisteoirí ardsciliúla chun saothar Beckett a chur chun cinn i suímh choitianta, neamhchoitianta agus in ionaid shuíomhoiriúnaithe. Croí-aidhm an chompántais ná Beckett a chur i láthair an phobail ghinearálta agus drámaí leis a léiriú dóibh siúd nach raibh seans acu iad a fheiceáil go dtí seo. Úsáidtear na téacsanna chun léargas a thabhairt ar staid an duine agus sa tslí sin cuirtear siamsaíocht ar fáil chomh maith le ceisteanna sóisialta a ardú. I measc na ndrámadóirí is na bhfilí eile a bhfuil spéis againn iontu tá Yeats, Heaney, Kavanagh, Wilde & Shakespeare.

Compántas le coinsias sóisialta is ea sinn agus is luachmhar linn an Ghaeilge.

TOURING POLICY

We have traveled globally with our Irish language productions; allowing those to experience and enjoy the magic of our rich culture.

MOUTH ON FIRE TEAM

Artistic Director Cathal Quinn (1)
Producer Melissa Nolan

PRODUCTIONS BY MOUTH ON FIRE

  • GALLERY