Home | About | Contact us | Get listed

The Arts Council

Companies

Fíbín is Ireland’s largest and most active Irish-language Theatre company. We stage new and classic Irish writing in a creative way and in a unique style. To date Fíbín has produced over 40 productions for children at primary, secondary and third level.

In 2013 Fíbín reached their 10th anniversary milestone and are the largest Irish-language employer in the Arts sector. The company collaborates with new and exciting directors, artists, and venues to make their unique style of work. Fíbín was the first Gaeltacht-based company to be invited to produce a play, Sétanta by Paul Mercier, with our National Theatre, the Abbey in over 25 years.

2016 was an extremely busy year for Fíbín productions and this year is no exception.  Pearse in Pictures toured non-stop at home and abroad during 2016. It has been seen by an audience of more than 3,500 people to date! Stephen Darcy wrote and directed Stair Wars for Irish college students as part of the 1916 centenary celebrations and it was seen by more than 5,000 young people on courses in the Gaeltacht last summer. Fíbín’s nationwide tour of the Leaving Cert play An Triail sold out in most venues again last year. Fíbín worked with the reknowned actor and director Mikel Murfi on a new production Tóraíocht that was staged in the Black Box Theatre in Galway last November. 2017 kicked off with a co-production of Clann Lir with Erris Arts Centre as part of the Seachtain na Gaeilge celebrations across the country. Fíbín are currently working on a new production Pléasc to be performed as part of a community commemorative event this year. Fíbín will tour with An Triail again in the Autumn.    

Fíbín is famed for its innovative and unique aesthetics, with a physicality in performance that breaks through language barriers. Their approach to theatre encompasses many different influences, from puppetry to mime to masks to multi-media. Fíbín tours nationally and internationally at least once a year and has performed in Britain, Europe, the US, Canada and Africa to date. Fibín is the biggest Irish-language educational company in Ireland and the most frequently touring Irish-language theatre company.

We continue to widen our audience base and by placing theatre as Gaeilge centre-stage we are ensuring its future.

Tá Fíbín Teo. lonnaithe i nGaeltacht Chonamara. Tá Fíbín ar cheann de na comhlachtaí drámaíochta is uaillmhianaí agus is gníomhaí sa tír i láthair na huaire. Tá breis agus 40 seó léirithe ag Fíbín ó cuireadh tús leis an gcomhlacht i 2003. Tá seónna Fíbín feicthe ag 200,000 duine gan an 100,000 a bhí ag T in the Park a chur san áireamh, áit a raibh Fíbín mar aíonna ag na Saw Doctors.

Bhí bliain stairiúil ag Fíbín i 2013 agus an comhlacht deich mbliana ar an bhfód.  Bhí an-bhród ar Fíbín comhpháirtíocht a dhéanamh le hAmharclann na Mainistreach.  Ba é an dráma, Sétanta a stiúir Paul Mercier an chéad chomhpháirtíocht i nGaeilge lenár nAmharclann Náisiúnta le hos cionn 25 bliain. Thug Fíbín an coimisiún do Paul Mercier chun athchóiriú comhaimseartha a dhéanamh ar an sean-mhiotas.

Bhí 2016 ar cheann de na blianta ba ghnóthaí i Fíbín agus níorbh aon eisceacht í 2017 ach oiread. D’éirigh  go hiontach le camchuairt Mac Piarais i bPictiúir anseo sa bhaile agus thar lear. Chonaic breis agus 3,500 duine an seó ó seoladh é. Scríobh agus stiúir Stephen Darcy Stair Wars mar chomóradh ar stair an stáit do dhaltaí ar chúrsaí sna Coláistí Gaeilge  i gConamara le linn an tsamhraidh agus é feicthe ag breis agus 5,000 duine óg ó gach cearn den tír. Dhíol camchuairt náisiúnta An Triail amach i nach mór gach ionad arís anuraith.  D’oibrigh Fíbín ar léiriúcháin nua Tóraíocht, a scríobh Philip Doherty agus a stiúir an t-aisteoir agus an stiúrthóir cáiliúil Mikel Murfi. Léiríodh Tóraíocht ar stáitse sa Dubhlann i nGaillimh i mí na Samhna 2016. Chuir Fíbín tús le 2017 le comhléiriú de Clann Lir le hÁras Inis Gluaire mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge mórthimpeall na tíre. Tá Fíbín ag obair ar léiriú nua Pléasc faoi láthair a léireofar mar chuid d’ócáid chomórtha sa phobal an bhliain seo. Rachaidh Fíbín ar camchuairt leis An Triail san fhómhar. 

Tá cáil ar aeistéiticí nuálacha agus ar leith Fíbín. Leagann stíl fhisiciúil Fíbín aon bhac teanga atá ann agus iad ag baint úsáid as tionchair éagsúla, ó phuipéadóireacht go mím chomh maith le maisc agus teicnící ilmheánacha. Tá aitheantas faighte ag Fíbín ón Irish Times/ESB National Theatre Awards, AIB Regional Arts Awards, Allianz Business to Arts Awards chomh maith leis an mBarr 50. Déanann Fíbín camchuairt náisiúnta uair amháin sa bhliain, ar a laghad. Tá drámaí léirithe ag Fíbín sa Bhreatain, san Eoraip, i Meiriceá, i gCeanada agus san Afraic go dáta. Tá Fíbín ar cheann de na comhlachtaí is mó i dtaobh camchuairteanna agus drámaí oideachasúla trí Ghaeilge a léiriú.

Tapaíonn Fíbín gach deis chun cur le líon ár lucht féachana chomh maith le ceann de phríomhspriocanna Fíbín a bhaint amach ag an am céanna– Drámaíocht na Gaeilge a chur i mbéal an phobail agus a todhchaí a chinntiú.

Fíbín TEAM

Producer Ruth Gordon (1)
Financial Controller Adrian Tyrell
Administrator Amanda McDonagh
Marketing Manager Caitlín Nic Dhonnacha
Company Director Micheál Ó Domhnaill
Company Director Darach Ó Tuairisg

PRODUCTIONS BY Fíbín

  • GALLERY

Related Fíbín News