Companies

The Abbey Theatre, founded in 1904, comprises the world-famous Abbey and Peacock Theatres. The Abbey's artistic policy centres on creating a great future for Irish theatre. To achieve this the Abbey is committed to commissioning and producing new work and to investing in the development of Irish theatre artists. The Abbey produces the best of Irish and world theatre and aspires to engage actively with and reflect Irish society. The Abbey also programmes lectures, discussions and workshops as well as outreach activities to maximise public engagement with the theatre and its work. The Abbey Theatre has an outstanding international reputation and is committed to touring at home and abroad.

Bunaíodh Amharclann na Mainistreach in 1904 agus cuimsíonn sí Amharclann na Mainistreach féin, a bhfuil cáil dhomhanda amuigh uirthi, agus Amharclann na Péacóige. Tá polasaí ealaíne na Mainistreach dírithe ar thodhchaí suntasach a chruthú d’amharclannaíocht na hÉireann. Chun é sin a chur i gcríoch déantar coimisiúnú agus léiriú ar shaothar nua agus déantar infheistíocht agus forbairt ar scríbhneoirí agus ealaíontóirí amharclainne nua Éireannacha. Cruthaíonn Amharclann na Mainistreach drámaíocht den chéad scoth, a théann i dteagmháil go gníomhach le, agus a léiríonn sochaí na hÉireann. Bíonn léachtaí, pléghrúpaí agus ceardlanna ar siúl ag an Mhainistir, mar aon le himeachtaí for-rochtana le forbairt a dhéanamh ar pháirtíocht an phobail leis an amharclann. Tá sárcháil idirnáisiúnta ar Amharclann na Mainistreach agus tá sé mar aidhm aici camchuairt a thabhairt go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

ABBEY THEATRE/AMHARCLANN NA MAINISTREACH TEAM

Director Neil Murray
Director Graham McLaren
Director of Finance and Administration Declan Cantwell
Director of Development Oonagh Desire
Technical Director Aisling Mooney

PRODUCTIONS BY ABBEY THEATRE/AMHARCLANN NA MAINISTREACH

 • Anna Karenina by Marina Carr (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • Donegal by Frank McGuinness, Kevin Doherty (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • The Remains of Maisie Duggan by Carmel Winters (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • Town Is Dead by Phillip McMahon (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • Tina's Idea of Fun by Sean McLoughlin (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • Cyprus Avenue by David Ireland (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme by Frank McGuinness (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • The Wake by Tom Murphy (1) (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2016)

 • Shibboleth by Stacey Gregg (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2015)

 • Oedipus by Wayne Jordan (Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach 2015)

 • GALLERY

 • VIDEOS

 • play

  © Abbey Theatre

 • play

  © Abbey Theatre

Related Abbey Theatre/Amharclann na Mainistreach Events